Menu

Kommende Forældre

Er du kommende forælder på Ørkildskolen – enten fordi du har et barn der skal indskrives og starte i 0. klasse eller fordi du er flyttet til distriktet eller på anden vis ønsker et barn på skolen – så har vi samlet de vigtigste informationer til dig her.

Til forældre til kommende børnehaveklassebørn:
Svendborg Kommune har fra skoleåret 2019/2020 indført forårs SFO. Det betyder, at kommende elever til Ørkildskolen allerede starter på skolen til april. Det betyder, at vi i dette skoleår skal være i endnu bedre tid med indskrivningen og med vores introduktionsarrangementer, hvor man som forælder og elev kan komme og opleve skolen.

Her kan du se, hvornår de forskellige forældreaktiviteter og informationsmøder har fundet sted i skoleåret 19/20. Disse datoer opdateres i løbet af august 2020.

Først og fremmest har vi haft et introduktionsmøde for alle forældre om skolestart på Ørkildskolen – og skolen i det hele taget. Dette møde fandt sted:
 Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 09.30-10.30 i aulaen på afdeling Byen og samme dag 11.00-12.00 på afdeling Øst.

Indskrivningen til børnehaveklasserne fandt sted i uge 45 og uge 46. Dette sker digitalt via kommunens hjemmeside. Nærmere information følger via E-boks.

Der var mulighed for at komme og se børnehaveklasserne en hverdag:
På Øst er det den 6. november kl. 12 – 13:30.
På Byen er det den 7. november kl. 12 – 13:30

Vi  fulgte op med tre informationsmøder for de forældre, der har skrevet deres børn ind på skolen:
Torsdag d. 16. januar kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Øst
Tirsdag d. 21. januar kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Byen.
og
et møde særligt tilrettelagt for flersprogede forældre:
Torsdag den 12. marts kl. 17.00 – 19.00 på afdeling Øst.

Onsdag den 18. marts 16:30 – 18:00 var der besøgs-eftermiddag på afdeling Øst og onsdag d. 11. marts 16.30 – 18.00 på afd. Byen – Her kunne forældre og børn komme og se skolen og hilse på de voksne, der skulle have børnene i Forårs SFO og på 0. årgang

Forårs SFO startede 1. april og er åben fra 6:30 – 16:30.
ForårsSFO opstart blev udsat til den 20. april p.g.a. Covid 19.

Aula:
Al kommunikation vedrørende ForårsSFO foregår på Aula. Alle forældre har nu adgang hertil. Det er vigtigt at følge med da ellers vigtige informationer kan gå tabt.

Til alle nye forældre:

Du er altid velkommen til at kontakte skolen for at komme på besøg – og se og høre mere. Det kan du gøre på skolens nummer: 62 23 63 01 eller på mail: orkildskolen@svendborg.dk.

På Ørkildskolen arbejder vi ud fra 5 grundlæggende værdier, som er vores fundament for at lave en en god skole. Vores 5 værdier er:

Ørkildskolen ligger i Svendborg bymidte fordelt på to afdelinger – afdeling Byen og afdeling Øst. Der er ca. 1,5 kilometer mellem de to afdelinger.  Skolen har fælles ledelse og samarbejder på tværs om både årgange, fagteams, emneuger og særlige arrangementer.

 

I alt går der ca. 620 elever på skolen fra 0. – 6. klasse. Det betyder at som hovedregel er der 4 klasser på hver årgang – to på hver afdeling. Der kan være eksempler på årgange med 3 klasser.

Vores klasser er forskellige i størrelse, men i gennemsnit har vi ca. 23 elever i klasserne.

På Ørkildskolen har vi også Funktionafdelingen, hvor der går ca. 30 elever med enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Her ydes der et særligt pædagogisk tilbud, som hele kommunen kan benytte sig af. Udover lærere og pædagoger har vi tilknyttede ergoterapeuter og motorikvejledere. Funktionsklasserne er placeret på afd. Øst.

På afd. Byen har vi en modtagelsesklasse, der modtager elever fra hele kommunen, der skal lære dansk inden de kan udsluses tilbage til deres distriktsskole. Også her har vi tilknyttede ressourcer i form af vejledere inden for dansk som andetsprog.

På Ørkildskolen deler vi eleverne i to faser – indskoling og mellemtrin. Når 6. klasse afsluttes vil eleverne skulle fortsætte på Nymarkskolen, der er Svendborgs ungeskole – eller en anden udskoling efter forældrenes valg.

I indskolingen har vi SFO på begge afdelinger. SFO åbner hver dag kl. 6.30 og lukker igen kl. 16.30. Der er tilmelding til SFO via kommunens borgerservice. Der er to pauser i løbet af dagen, og for indskolingselever er der en glidende og tryg overgang til SFO. Skoledagen starter kl. 8.00 og kan strække sig frem til kl. 14.40. For indskolingen er dagen lidt kortere.

Rammen om skoledagen på Ørkildskolen ser således ud: