Menu

Kommende Forældre

Er du kommende forælder på Ørkildskolen – enten fordi du har et barn der skal indskrives og starte i 0. klasse eller fordi du er flyttet til distriktet eller på anden vis ønsker et barn på skolen – så har vi samlet de vigtigste informationer til dig her.

Til forældre til kommende børnehaveklassebørn:
Først og fremmest har vi haft et introduktionsmøde for alle forældre om skolestart på Ørkildskolen – og skolen i det hele taget. Det har i dette skoleår været lørdag d. 24. november 2018 kl. 09.30-10.30 i aulaen på afdeling Byen og samme dag 10.30-11.30 på afdeling Øst.

Vi har fulgt op med to præsentationsmøder for de forældre, der har skrevet deres børn ind på skolen i marts måned 2019. Det var henholdsvis tirsdag d. 12. marts kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Øst – og tirsdag d. 19. marts kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Byen.

Besøgseftermiddage:
Vi har to besøgseftermiddage i april:
Den 25. april 2019 kl. 16.30-18.00  på afdeling Byen
og
Den 30. april 2019 kl. 16.
30 – 18.00 på afdeling Øst
Besøgseftermiddagene er for alle kommende forældre og børn, der sammen kan komme og se skolen og lokalerne. De medarbejdere, der skal have børnene i børnehaveklassen, vil være til stede, og der vil være forskellige aktiviteter.

Prøveskoledag:
Den 12. juni er der prøveskoledag fra kl. 8.30 – 14.00, hvor børnene kan komme og prøve at gå i skole og SFO én dag.
Børnene bliver afleveret af jer forældre kl. 8.30 i lokalerne, hvor personalet tager imod. “Skoledagen” slutter kl. 12.00, og derefter kan børnene prøve at være i SFO til kl. 14.00

Overleveringssamtaler:
I uge 18 og 19 er der overleveringssamtaler.

I forældre vil blive indkaldt til overleveringssamtaler enten fra dagtilbuddet eller fra skolen. Indkaldelsen fra skolen kommer i jeres E-boks inden påske.
I hører fra dagtilbuddet vedrørende de samtaler, der bliver arrangeret af dem. Nogle af disse samtaler foregår i dagtilbuddet, de øvrige foregår på skolen.
Ved samtalerne deltager de kommende børnehaveklasseledere fra den afdeling på skolen, jeres barn skal gå på. (afdeling Byen eller Øst).

1. august kan jeres børn starte i SFO på de to afdelinger Byen og Øst.

SFO er åben fra 6:30 – 16:30. De personaler, der skal have jeres børn er på arbejde i tidsrummet 7:45 – 15.

Til alle nye forældre:
Da skoleintra lukker ved udgangen af juli 2019, og vi fra 1. august tager den nationale platform for folkeskoler AULA i brug, vil vi frem til dette tidspunkt primært kommunikere via hjemmesiden eller direkte via e-boks til kommende forældre.

Husk du er altid velkommen til at kontakte skolen for at komme på besøg – og se og høre mere. Det kan du gøre på skolens nummer: 62 23 63 01 eller på mail: orkildskolen@svendborg.dk.

På Ørkildskolen arbejder vi ud fra 5 grundlæggende værdier, som er vores fundament for at lave en en god skole. Vores 5 værdier er:

Ørkildskolen ligger i Svendborg bymidte fordelt på to afdelinger – afdeling Byen og afdeling Øst. Der er ca. 1,5 kilometer mellem de to afdelinger.  Skolen har fælles ledelse og samarbejder på tværs om både årgange, fagteams, emneuger og særlige arrangementer.

 

I alt går der ca. 670 elever på skolen fra 0. – 6. klasse. Det betyder at som hovedregel er der 4 klasser på hver årgang – to på hver afdeling. Der kan være eksempler på årgange med enten 3 eller 5 klasser.

Vores klasser er forskellige i størrelse, men i gennemsnit har vi ca. 21 elever i klasserne.

På Ørkildskolen har vi også Fokusafdelingen, hvor der går ca. 55 elever med enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Her ydes der et særligt pædagogisk tilbud, som hele kommunen kan benytte sig af. Udover lærere og pædagoger har vi tilknyttede ergoterapeuter, motorikvejledere og inklusionsvejledere. Fokusafdelingen er placeret på afd. Øst.

På afd. Byen har vi to modtagelsesklasser, der modtager elever fra hele kommunen, der skal lære dansk inden de kan udsluses tilbage til deres distriktsskole. Også her har vi tilknyttede ressourcer i form af vejledere inden for dansk som andetsprog.

På Ørkildskolen deler vi eleverne i to faser – indskoling og mellemtrin. Når 6. klasse afsluttes vil eleverne skulle fortsætte på Nymarkskolen, der er Svendborgs ungeskole.

I indskolingen har vi SFO på begge afdelinger. SFO åbner hver dag kl. 6.30 og lukker igen kl. 16.30. Der er tilmelding til SFO via kommunens borgerservice. Der er to pauser i løbet af dagen, og for indskolingselever er der en glidende og tryg overgang til SFO. Skoledagen starter kl. 8.00 og kan strække sig frem til kl. 15.00. For indskolingen er dagen lidt kortere.

Rammen om skoledagen på Ørkildskolen ser således ud: