Menu

Kommende Forældre

Er du kommende forælder på Ørkildskolen – enten fordi du har et barn der skal indskrives og starte i 0. klasse eller fordi du er flyttet til distriktet eller på anden vis ønsker et barn på skolen – så har vi samlet de vigtigste informationer til dig her.

Et indtryk af Ørkildskolen – fra elevernes perspektiv

Til forældre til kommende børnehaveklassebørn:

I Svendborg Kommune er der forårs SFO, og det betyder at alle børn, der skal gå på Ørkildskolen skal begynde i forårs SFO i april måned inden skolestart i 0. klasse i august.

Se vores video, hvor forældre og pædagoger fortæller om forårs SFO på Ørkildskolen her: https://ørkildskolen.dk/sfo/

Opstarten af forårs SFO i april betyder at hele processen omkring indskrivning på skolen, informationsmøder og besøg på skolen starter op allerede i efteråret.

Her kan du se, hvornår de forskellige forældreaktiviteter og informationsmøder finder sted i dette skoleår, som vedrører indskrivningen til næste skoleår (24/25).

 

Først og fremmest har vi et åbent hus arrangement hvor alle er velkomne – både dem der forventer at starte på Ørkildskolen, men også for dem, der blot vil høre om skolen og overvejer om det er hos os der skal indskrives. Dette møde finder sted:

  •  Lørdag d. 16. september 2023 kl. 09.30-10.30 i aulaen på afdeling Byen og samme dag 11.30-12.30 på afdeling Øst i fællessalen.

Indskrivningen til børnehaveklasserne finder sted fra uge 40 og til uge 46. Dette sker digitalt via kommunens hjemmeside. Nærmere information følger via E-boks.

 

Vi følger op med tre informationsmøder for de forældre, der skriver deres børn ind på skolen:

  • D. 29. januar kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Øst
  • D. 7. februar kl. 17.00-18.30 for forældre på afdeling Byen.

og et møde særligt tilrettelagt for flersprogede forældre:

  • D. 23. januar kl. 17.00 – 18.30 på afdeling Øst

 

  • Forårs SFO starter 2. april 2024 og er åben fra 6:30 – 16:30.

Aula:

Al kommunikation vedrørende Forårs SFO foregår på skolens Aula. Alle forældre får adgang hertil, når indskrivning til skolestart er gennemført. Det er vigtigt at følge med da ellers vigtige informationer kan gå tabt.

Til alle nye forældre:

Du er altid velkommen til at kontakte skolen for at komme på besøg – og se og høre mere. Det kan du gøre på skolens nummer: 62 23 63 01 eller på mail: orkildskolen@svendborg.dk.

På Ørkildskolen arbejder vi ud fra 5 grundlæggende værdier, som er vores fundament for at lave en en god skole. Vores 5 værdier er:

Yderligere information om skolens principper, ordensregler osv. kan ses under menuen for information. Her kan man også se skoles antimobbestrategi.

Ørkildskolen ligger i Svendborg bymidte fordelt på to afdelinger – afdeling Byen og afdeling Øst. Der er ca. 1,5 kilometer mellem de to afdelinger.  Skolen har fælles ledelse og samarbejder på tværs om både årgange, fagteams, emneuger og særlige arrangementer.

I alt går der ca. 580 elever på skolen fra 0. – 6. klasse. Det betyder, at som hovedregel er der 4 klasser på hver årgang – to på hver afdeling. Der kan være eksempler på årgange med 3 klasser.

Vores klasser er forskellige i størrelse, men i gennemsnit har vi ca. 22-23 elever i klasserne.

På Ørkildskolen har vi også funktionafdelingen, hvor der går ca. 40 elever med enten generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Her ydes der et særligt pædagogisk tilbud, som hele kommunen kan benytte sig af. Udover lærere og pædagoger har vi tilknyttede ergoterapeuter og motorikvejledere. Funktionsklasserne er placeret på afd. Øst.

På Ørkildskolen deler vi eleverne i to faser – indskoling og mellemtrin. Når 6. klasse afsluttes vil eleverne skulle fortsætte på Nymarkskolen, der er Svendborgs ungeskole – eller en anden udskoling efter forældrenes valg.

I indskolingen har vi SFO på begge afdelinger. SFO åbner hver dag kl. 6.30 og lukker igen kl. 16.30. Der er tilmelding til SFO via kommunens borgerservice. Der er to pauser i løbet af dagen, og for indskolingselever er der en glidende og tryg overgang til SFO. Skoledagen starter kl. 8.00 og kan strække sig frem til kl. 14.20. For indskolingen er dagen lidt kortere.

Rammen om skoledagen på Ørkildskolen ser således ud: