Menu

Idrætsskole

Ørkildskolen er idrætsskole i lighed med kommunens andre folkeskoler. At skolerne er idrætsskoler betyder, at eleverne i 0.-6. klasse har seks lektioners bevægelse om ugen, hvor de får pulsen op i minimum 20 minutter. Dertil får de alderssvarende idrætsundervisning af høj kvalitet.

Siden 2008 er mere end 220 lærere og pædagoger efteruddannet i aldersrelateret træningskoncept (ATK), hvilket betyder, at de mange bevægelsestimer er varierede, sjove og tilpasset børnenes fysiske udvikling.

I Koncept for Idrætsskoler kan du læse meget mere om, hvad det vil sige at være idrætsskole. Du kan læse meget mere om idrætsskolerne og den forskning, der følger elevernes udvikling på www.svendborgprojektet.dk.