Menu

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Ørkildskolen består af 8 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter samt to repræsentanter fra skolens ledelse.

Bestyrelsen afholder 8 ordinære møder om året – og som forældrerepræsentant er man valgt for en periode på 2 år.

Vi er i gang med at få taget nye billeder af vores bestyrelsesmedlemmer. Indtil da må man nøjes med deres navne.