Menu

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Ørkildskolen består af 7 forældrevalgte repræsentanter samt et antal suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter samt to repræsentanter fra skolens ledelse.

Bestyrelsen afholder 8 ordinære møder om året – og som forældrerepræsentant er man valgt for en periode på 2 år.

Referater fra skolebestyrelsens møder kan findes her på denne side.