Menu

Loma

På Ørkildskolen er vi i gang med tredje LOMA-år (Lokal Mad).

Alle klasser har arbejdet med projekter henimod at leve op til målene for LOMA, som er:

For at være LOMA-skole forpligter man sig til at integrere de 4 LOMA-kerneområder i skolens dagligdag, som er:

I Svendborg startede LOMA-projektet på Nymarkskolen, og siden er Tved skole, Thurø skole og Ørkildskolen, der er Nymarkskolens fødeskoler, blevet koblet på.

Sammen med disse skoler har vi udviklet og aftalt en progression for undervisningen i LOMA på alle klassetrin. Disse forløb er beskrevet i denne LOMA-guide:

På begge afdelinger er der fra skoleåret 2018/2019 produktionskøkkener, hvor eleverne en dag ugentligt vil producere mad som en del af deres skoledag. Lokalerne er en del af det omfattende byggeri, der har renoveret skolens faglokaler og skabt helt nye og tidsvarende rammer for elever og ansatte.

LOMA-projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 millioner og gennemføres fra   2015-2017 i et partnerskab mellem UCL og  5 skoler i de 4 kommuner: Aalborg, Herning,
Svendborg og Ishøj. På UCL er projektet forankret i Forskningsprogram for Mad, Krop og Læring, Center for Anvendt Skoleforskning, Forskning og Udvikling.