Menu
Ørkildskolen SFO

SFO & Forårs SFO

I SFO har børnene mulighed for at tilmelde sig forskellige værksteder, ligesom de har mulighed for at skabe og udvikle relationer til hinanden gennem leg og andre aktiviteter.

Siden skoleåret 19/20 har vi også haft forårs SFO på Ørkildskolen. I denne video fortæller forældre og pædagoger om forårs SFO’en:

 

Forældre og pædagoger fortæller om forårs SFO på Ørkildskolen

Vi prioriterer lyst, motivation og valgfrihed i vores forskellige aktiviteter i SFO’en og samtidig ønsker vi en god overlevering til forældre ved aflevering og afhentning af barnet.

I vores morgen SFO bliver børnene tilbudt morgenmad og en rolig start på dagen sammen med vores morgenfriske morgenåbnere, der slår dørene op kl. 6.30 hver dag. SFO’en lukker kl. 16.30

I ferier har SFO’en de samme åbningstider, men i efterårsferien, vinterferien og påsken (de tre hverdage) samt enkelte uger i sommerferien er SFO’en som udgangspunkt samlet på afd. Øst. Her vil der være personale fra både afd. Byen og Øst omkring børnene. Der er lukket i 2 uger i sommerferien samt mellem jul og nytår. Her kan der stadig tilbydes pasning, men det foregår på en anden skole i Svendborg Kommune. Fredag efter Kr. Himmelfarts dag og 5. juni (Grundlovsdag) tilbydes der ikke SFO i Svendborg Kommune.

Fra april starter forårs SFO, der vil have samme åbningstider som SFO, men have egne lokaler og dagsindhold. Personalet i forårs SFO består af en blanding af fast personale fra skolen og personale fra de forskellige daginstitutioner i Ørkildskolens distrikt. Forårs SFO vil gradvist komme til at samarbejde med skolens almindelige SFO omkring aktiviteter, værksteder etc, men som udgangspunkt have deres egen ramme og rytme om dagen.

Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert - Pippi Langstrømpe

SFO afd. Byen - Kontakt

SFO afd. Øst - Kontakt

Værdigrundlag for Ørkildskolens SFO

På Ørkildskolen planlægger og udfører vi vores pædagogiske handlinger med udgangspunkt i skolens 4 overordnede værdier: Fællesskab, forskellighed, trivsel og læring. I SFO arbejder vi med værdierne på følgende måde:

Fællesskab:

På Ørkildskolen indgår alle i et forpligtende fællesskab. Vi arbejder for at fremme lysten og evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber. Vi forventer at medarbejdere, børn og forældre yder noget til det fællesskab, de er en del af.

I SFO bestræber vi os på at skabe rammer og regler, der skaber en fælles forståelse for hvordan vi er sammen på en god og respektfuld måde.

Vi værdsætter den gode stemning og er bevidste om, hvorledes vi hver især bidrager hertil. Vi respekterer, at dette er børnenes fritid og giver plads til, at de frit kan vælge hvilken leg eller aktivitet de vil deltage i.

Forskellighed:

Alle mennesker er forskellige og på Ørkildskolen ser vi forskelligheden som en styrke i fællesskabet.

I SFO planlægger vi aktiviteter der imødekommer børnenes forskellige alderstrin, interesser og behov. Vi giver på denne måde børnene mulighed for at finde deres styrker og forcer, også dem de måske ikke finder i klasselokalet. Vi er som personalegruppe lige så forskellige som børnegruppen og bruger gerne os selv som rollemodeller.

Trivsel:

På Ørkildskolen mener vi, at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Alle skal føle sig velkomne, have en oplevelse af at høre til og føle sig anerkendte.

I SFO bygger pædagogerne videre på de relationer, der er skabt i klasserummet og har i dette forum mulighed for at yde ekstra omsorg, nærvær og anerkendelse til det enkelte barn. Ligeledes prioriterer vi den gode dialog med forældrene.

Læring:

På Ørkildskolen arbejder vi for, at eleverne får lyst til at lære mere og giver dem mulighed for at lære på forskellige måder og sammen med andre.

I SFO styrkes børnenes sociale og personlige udvikling. Igennem leg, nysgerrighed og fantasi stimuleres børnenes empati og sociale dannelse. Vi ønsker, at børnene lærer en god tone, ansvarlighed og accept af sig selv og andre.