Menu
Ørkildskolen Afdelinger

Afdelinger & Faser

Ørkildskolen er en 3 – 4 sporet grundskole fra 0. – 6. klassetrin med en funktionsklasserække fra 0. – 6. årgang med specialundervisningstilbud samt kommunens modtagelsesklasser på 1. – 6. årgang.

Fra skoleåret 2019/2020 har skolen også varetaget forårs SFO, som starter op i april og fortsætter frem til sommerferien.

Skolen har to afdelinger, afdeling Byen og afdeling Øst, begge beliggende i Svendborgs bymidte. De to afdelinger har en indbyrdes afstand på 1,5 km.

Pædagogisk er skolen faseopdelt i indskoling 0. – 3. kl./SFO og mellemtrin 4. – 6. klasse. Ørkildskolens børn giver et dejligt repræsentativt billede af Danmarks befolkning. Skolen har i alt ca. 600 børn og 80 ansatte. De to afdelinger samarbejder på tværs af fag, årgange og klasser og der arbejdes tæt sammen i årgangsteam om opgaveløsningen.

 

På Ørkildskolen spiller brug af IT en stor rolle. Vi anvender IQ tavler eller touchskærme i alle klasser og arbejder med et bredt udvalg af digitale portaler. Vi anvender chromebooks i undervisningen for alle elever fra 0. klasse og op.

Alle elever der starter i 3. klasse får en ny chromebook, som er deres egen personlige maskine i den tid de går på Ørkildskolen.

Ørkildskolen IT

Vi arbejder fortløbende med at udvikle det gode teamsamarbejde på tværs af årgange og holder konstant fokus på elevernes læring og trivsel.

Både på teamniveau og på ledelsesniveau arbejdes der systematisk med data – og sammenhængen mellem data og handling koordineres via vores analyseteam samt ved brug af vejledere. På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for læsning, matematik, IT, DSA og mangfoldige læringsmiljøer.

På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for dansk, matematik, IT og DSA. Der arbejdes både med co-teaching og vejledning i planlægningsfasen.

Funktionsklasserne er for elever med både vidtgående og generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi prioriterer en høj faglighed, anerkendelse, og en forudsigelig hverdag med klare og tydelige grænser. En pædagogik, der bygger på tillid og etablering af en positiv relation.

Vi arbejder på hele skolen med at skabe de bedst mulige fysiske rammer og læringsmiljø omkring eleverne. Alle årgange har således klasselokaler, men også lokaler til holddeling.