Menu
Ørkildskolen Afdelinger

Afdelinger & Faser

Ørkildskolen er en 3 – 4 sporet grundskole fra 0. – 6. klassetrin med en funktionsklasserække fra 0. – 6. årgang med specialundervisningstilbud for hele kommunen.

Fra skoleåret 2019/2020 har skolen også varetaget forårs SFO, som starter op i april og fortsætter frem til sommerferien.

Skolen har to afdelinger, afdeling Byen og afdeling Øst, begge beliggende i Svendborgs bymidte. De to afdelinger har en indbyrdes afstand på 1,5 km.

Pædagogisk er skolen faseopdelt i indskoling 0. – 3. kl./SFO og mellemtrin 4. – 6. klasse. Ørkildskolens børn giver et dejligt repræsentativt billede af Danmarks befolkning. Skolen har i alt ca. 580 børn og 80 ansatte. De to afdelinger samarbejder på tværs af fag, årgange og klasser og der arbejdes tæt sammen i årgangsteam om opgaveløsningen.

 

På Ørkildskolen bruger vi IT og “skærme” med fornuft og pædagogisk sigte. Vi anvender Alinea som undervisningsportal og chromebooks til undervisning.

Alle elever der starter i 3. klasse får en ny chromebook, som er deres egen personlige maskine i den tid de går på Ørkildskolen.

Ørkildskolen IT

Vi arbejder fortløbende med at udvikle det gode teamsamarbejde på tværs af årgange og holder konstant fokus på elevernes læring og trivsel. Igennem vores projekt “alle børns trivsel” arbejder vi bl.a. med børns deltagelsesmuligheder, tryghed i skolen og venskabsklasser.

Vi har et dygtigt korps af vejledere, der understøtter i undervisning på både elev og kollegialt plan. På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for læsning, matematik, IT og DSA.

På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for dansk, matematik, IT og DSA. Der arbejdes både med co-teaching og vejledning i planlægningsfasen.

Funktionsklasserne er for elever med både vidtgående og generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi prioriterer en høj faglighed, anerkendelse, og en forudsigelig hverdag med klare og tydelige grænser. En pædagogik, der bygger på tillid og etablering af en positiv relation.

Vi arbejder på hele skolen med at skabe de bedst mulige fysiske rammer og læringsmiljø omkring eleverne. Alle årgange har således klasselokaler, men også lokaler til holddeling.