Menu
Ørkildskolen Værdier

Værdigrundlag

Ørkildskolens værdigrundlag tager udgangspunkt i de overordnede rammer for folkeskolens mål i nationalt, såvel som lokalt perspektiv:

En skole for alle, hvor forskelligheden er en styrke i et stærkt fællesskab

De 4 værdier

Fællesskab

På Ørkildskolen indgår alle i et forpligtende fællesskab. Vi arbejder for at fremme lysten og evnen til at indgå i forskellige sociale fællesskaber. Vi forventer at medarbejdere, børn og forældre yder noget til det fællesskab, de er en del af.

Forskellighed

Alle mennesker er forskellige og på Ørkildskolen ser vi forskelligheden, som en styrke i fællesskabet.

Trivsel

På Ørkildskolen mener vi, at trivsel er en forudsætning for læring og udvikling. Alle skal føle sig velkommen og have en oplevelse af at høre til og føle sig anerkendt.

Læring

På Ørkildskolen arbejder vi for, at eleverne får lyst til at lære mere og giver dem mulighed for at lære på forskellige måder og sammen med andre.

 

Elever fra Ørkildskolen sætter deres egne ord på, hvad der ligger bag Ørkildskolens værdier og ambitioner.

På Ørkildskolen defineres kerneopgaven som følgende: 

Ørkildskolen har med afsæt i værdigrundlaget formuleret fem ambitioner, som arbejdsgrundlag for skolens ledelse og medarbejdere i et fremadrettet perspektiv:  

Ledelsesværdier

Ledelsesteamet udøver sin ledelse med afsæt i det overordnede værdigrundlag, mål og ramme. Dette udgør en forståelsesramme og et fundament for ledelsesopgaven som leder på Ørkildskolen.

Ledelsesteamet har med dette afsæt opstillet følgende retningsgivende værdier, ambitioner og udsagn for den ledelsesopgave ledelsesteamet skal løse på Ørkildskolen.

Ledelsesteamet løser og udøver ledelsesopgaven sammen og hver for sig ud fra et systemteoretisk afsæt: