Menu
Ørkildskolen Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen på Ørkildskolen er opbygget i moduler.

Vi tilstræber, at der alle dage er en blanding af overvejende faglig undervisning, bevægelse og kreativitet for eleverne. Desuden vil vi veksle mellem forskellige aktiviteter og måder at arbejde sammen på for at sikre en varieret skoledag for alle.

Alle klasser har faglige bånd, hvor undervisningen i dansk og matematik ligger parallelt på årgangen, og det er her vi primært anvender vores timer til at skabe mangfoldige læringsmiljøer. Således har alle klasser i perioder holddelt undervisning, hvor vi har mulighed for at målrette forløb, inddrage vores specialiserede vejledere i eksempelvis læsning, matematik, IT etc. – og yde særlig støtte til mindre grupper af elever.

Det vil også forekomme at holddelingen er på tværs af årgange, der i nogle tilfælde kan give rigtig god mening. Og netop mening er nøgleordet, når vi organiserer vores skoledag og ved, at vores elever tilbringer rigtig lang tid i SFO og skoleregi. Derfor gør vi os rigtig umage med at skabe de bedst mulige rammer, der fremmer lysten til læring og til at udvikle sig individuelt og sammen med andre.

Hver fredag er alle skemaer brudt op, og hele skolen har fordybelsesdag. Den kan du læse meget mere om under vores projekter.