Menu
Ørkildskolen Afdelinger

Afdelinger & Faser

Ørkildskolen er en 4 – 5 sporet grundskole fra 0. – 6. klassetrin med en Fokus afdeling fra 0. – 10. årgang med specialundervisningstilbud samt kommunens modtagelsesklasser på 1. – 6. årgang.

Skolen har to afdelinger, afdeling Byen og afdeling Øst, begge beliggende i Svendborgs bymidte. De to afdelinger har en indbyrdes afstand på 1,5 km.

Pædagogisk er skolen faseopdelt i indskoling 0. – 3. kl./SFO og mellemtrin 4. – 6. klasse. Ørkildskolens børn giver et dejligt repræsentativt billede af Danmarks befolkning. Skolen har i alt ca. 710 børn og 120 ansatte. De to afdelinger samarbejder på tværs af fag, årgange og klasser og der arbejdes tæt sammen i årgangsteam om opgaveløsningen.

På Ørkildskolen spiller brug af IT en stor rolle. Vi anvender IQ tavler eller touchskærme i alle klasser og arbejder med et bredt udvalg af enheder, hvoraf iPads og Chromebooks udgør majoriteten.

Ørkildskolen IT

Vi arbejder fortløbende med at udvikle det gode teamsamarbejde på tværs af årgange og holder konstant fokus på elevernes læring og trivsel.

Både på teamniveau og på ledelsesniveau arbejdes der systematisk med data – og sammenhængen mellem data og handling koordineres via vores analyseteam samt ved brug af vejledere. På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for Dansk, læsning, matematik, IT, inklusion og natur.

På Ørkildskolen er der uddannede vejledere inden for Dansk, læsning, matematik, IT, inklusion og natur.

Fokusafdelingen er for elever med både vidtgående og generelle indlæringsvanskeligheder.

I vores modtagelsesklasser foregår et tæt samarbejde med vores almene klasser om hurtig tilknytning og prøveforløb, inden eleverne udsluses helt til distriktsskolen.

Vi prioriterer en høj faglighed, anerkendelse, og en forudsigelig hverdag med klare og tydelige grænser. En pædagogik, der bygger på tillid og etablering af en positiv relation. I tæt samarbejde med personalet realiserer vi Folkeskolereformen og arbejdstidsreglerne ud fra de tre værdier i social kapital: ”tillid, samarbejde og retfærdighed.”