Menu

Lucia optog 2022

Traditionen tro blev der afholdt Lucia optog på begge afdelinger.

Her er det billeder fra afdeling Byen. Begge optog var med flotte og velsyngende elever fra 4. årgang