Menu

Indskoling

Indskolingen på Ørkildskolen

Indskolingen på Ørkildskolen 0. – 3. årgang. Her supplerer lærere og pædagoger hinanden med deres fagligheder i et tæt og integreret praksisfællesskab, der skaber en sammenhængende dag for børnene.

Understøttende undervisning og faglig fordybelse er en del af skoledagen.

Variation, udfordring og oplevelser giver børnene engagement og mening i skoledagen og er med til at give forskellige perspektiver til den faglige tilegnelse af de læringsmål det enkelte barn har.

I indskolingen tilrettelægges skoledagen varieret og med masser af bevægelse og udeliv.

Vi arbejder med ATK (AldersrelateretTræningsKoncept) i vores bevægelsestimer, som ligger fast i ugens skema, men som også er integreret i de øvrige fag såvel som i temauger henover skoleåret.

På Ørkildskolen testes alle børn i deres motorik

Sammenhænge der giver mening

I indskolingen er der fokus på at skabe et sammenhængende og trygt, udviklende miljø for det enkelte barn med stor faglighed gennem hele dagen.

På årgangene møder eleverne de samme pædagoger, som også er en del af vores SFO. På den måde sikrer vi trygge og glidende overgange mellem skoledelen og SFO delen af dagen