Menu
Ørkildskolen - Fokusafdelingen

Funktionsklasser

Funktionsklasser på Ørkildskolen er for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Ofte er der tale om sammensatte vanskeligheder, hvor arbejdshukommelse, executive funktioner samt sociale forhold også spiller ind.

Funktionsklasserne har elever fra indskoling og mellemtrin

Hver klasse er tilknyttet et antal lærere og pædagoger, der arbejde sammen om at skabe en tryg og struktureret hverdag med masser af læring, ture ude af huset – og vigtigst af alt: en masse hjertevarme og rummelighed.

Undervisning i funktionsklasserne tager udgangspunkt i den enkelte elev – og der udarbejdes med en udvidet elevplan med individuelle mål ud fra elevens kognitive udviklingstrin, kompetencer og læringsstil – og bygger på den positive forstærkning, hvor succesoplevelser er en vigtig faktor.

Vi tilstræber en høj grad af anerkendende relationspædagogik med klare og tydelige grænser. En pædagogik, der bygger på tillid og etablering af en positiv relation. Vi tilstræber en dagligdag, der består af tydelighed, forudsigelighed, genkendelighed samt struktur. En dagligdag, hvor læringsrummet organiseres i en vekslen mellem arbejde ved individuelle afskærmede arbejdspladser, på hold og samtale/undervisning i fælles forum. En dagligdag, hvor det verbale sprog støttes og visualiseres gennem arbejdet med piktogrammer.

Målet med undervisningen i funktionsklasser er at ruste og udvikle eleven mod almenområdet og samfundet udenfor skolen – og på vejen dertil at inkludere eleverne i almenområdet.